krúžok Lego dacta

„Čo poviem – zabudnem, čo počujem – zabudnem, čo postavím – to mi ostane“

Komu je krúžok určený

LEGO krúžok v našej MŠ je určený pre deti vo veku od 4-6 rokov. Vedie ho pani učiteľka, ktorá v roku 2004 obhájila medzinárodný diplom LEGO DACTA.

Charakteristika LEGA

LEGO nie je len hračka, ale aj efektívna učebná pomôcka. Rozvíja v každom veku fyzickú aj psychickú osobnosť dieťaťa. Pre dieťa je zaujímavé, umožňuje mu vytvoriť niečo významné, o čom môže rozprávať.

Čo nám LEGO prinesie 

Okrem vizuomotorických zručností sa rozvíja fantázia, predstavivosť, kreativita, sebavedomie a zlepšuje sa chápanie sveta..