Rada rodičov pre šk.rok 2018/2019

Rodičovské združenie pri Materskej škole Belehradská 6, Košice je vnútroorganizačná jednotka Slovenskej rady rodičovských združení má právnu subjektivitu.

Členovia rodičovskej rady

  1. trieda - Mgr. Katarína Šimčáková
  2. trieda - Štefánia Pčolová
  3. trieda - Mgr. Ing.Jozef Bavoľár PhD.
  4. trieda - Mgr. Gabriela Barejová 
  5. trieda - Mgr. Monika Andrejčáková                 Mgr. Beáta Šelestáková
  6. trieda - Valéria Libáková

Výkonný výbor RZ

  •  predseda/štatutár Valéria Libáková
  • tajomník-Mgr. Monika Andrejčáková
  • hospodár - Štefánia Pčolová