Rada rodičov pre šk.rok 2018/2019

Rodičovské združenie pri Materskej škole Belehradská 6, Košice je vnútroorganizačná jednotka Slovenskej rady rodičovských združení má právnu subjektivitu.

Členovia rodičovskej rady

        1. trieda - Ing. Zuzana Jamnická

        2. trieda - Štefánia Pčolová

        3. trieda - Mgr. Ing.Jozef Bavoľár PhD.

        4. trieda - Nikoleta Koroncziová 

        5. trieda - Mgr. Monika Andrejčáková   

        6. trieda - Ing. Monika Hirman

Výkonný výbor RZ

  • predseda/štatutár Štefánia Pčolová
  • tajomník-Mgr. Monika Andrejčáková
  • hospodár - Ing. Zuzana Jamnická