Členovia Rady školy pri MŠ Belehradská 6,Košice, na obdobie 2016/2020

Za pedagogických zamestnancov

  • Havranová Viera
  • Molnárová Jarmila

Za nepedagogických zamestnancov

  • Greškovičová Viera

Zástupcovia rodičov

  • Mgr. Krišková Jamnická Nika
  • Výrostková Martina
  • Pčolová Štefánia

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

  • Mgr. Ing. Miloš Ihnát
  • Ľubica Bobrunková
  • Ing. Martina Markovičová