TANEČNO - POHYBOVÝ krúžok

Tanečno-pohybový krúžok „Na ľudovú nôtu“ je určený pre deti od 5 – 6 rokov. Zameriava sa na objavovanie, poznávanie slovenského folklóru a krásu slovenských tradícií od jari do zimy.
Vhodnou motiváciou a vedením sa prostredníctvom detských ľudových hier, piesní, riekaniek i pásem u detí rozvíjajú pohybové schopnosti, estetické cítenie, sebavedomie, pohotovosť
a samostatnosť. S radosťou privítame na tomto krúžku deti, ktoré inklinujú k tancu a spevu.