• .

Projekt učíme na diaľku ............ pokračujte kliknutím na tlačidlo

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

OZNÁMENIE !!!

Odporúčame dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a izoláciu v domácom prostredí !  

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a Mesta Košice je prerušená prevádzka MŠ Belehradská 6, Košice

v čase od 13.03.2020 až do odvolania


!!! Sledujte oznamy na www.msbelehradska.eu   !!!

POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo  usmernenia v súvislosti so šírením vírusu 

(respiračné ochorenie – Nový koronavírus  COVID 19 ) pre školy a školské zariadenia, ktoré sú zverejnené na www.minedu.sk

                                                    D ô l e ž i t é   upozornenie   
Riaditeľka materskej školy Belehradská 6, Košice
na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a mesta Košice - Oddelenia školstva vydáva toto usmernenie: – hygienu priestorov zabezpečovať podľa prevádzkového poriadku, – sprísniť celkovú dezinfekciu školy, – zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov, – ak sa u dieťaťa alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia, okamžite ho vylúčiť z kolektívu, navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu, – dieťa, ktoré prišlo do MŠ s pozitívnou cestovateľskou anamnézou z rizikovej oblasti, riaditeľ materskej školy nemusí zobrať po dohode s rodičom počas nasledujúcich 14 dní (pokyn MŠVVaŠ SR). V prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ  na t. č.: 0918 389 841.

Usmernenie koronavírus č.1 ,  Usmernenie koronavírus č.2

.....

               OZNAM O ZÁPISE DO MŠ NA ROK 2020/2021

Riaditeľka MŠ Belehradská 6 oznamuje rodičom, že v dňoch
4.5.2020 až 6.5.2020 v čase od 10.00 hod do 16.30 hod sa bude konať zápis do
MŠ Belehradská 6, Košice na školský rok 2020/2021. 

Venujte nám 2 percentá ...

Vážení rodičia

Rodičovskému združeniu pri našej MATERSKEJ ŠKOLE môžete venovať 2 % zaplatenej dane za rok 2019 – preto prosíme rodičov,
ktorí chcú aj takou formou pomôcť našej škole, aby si vyzdvihli potrebné tlačivá priamo u triednych učiteliek alebo riaditeľky MŠ,

prípadne si ho stiahnite a vytlačte z odkazu vpravo... ĎAKUJEME

Materská škola Belehradská

Výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole Belehradská 6, ako inštitúcii predprimárneho vzdelávania sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu 

"Farebná dúha detského poznania".

Charakteristika metód pedagogiky  M. Montessori

Nezabúdame na deti ani pri sviatočných chvíľach

Informácie o akciách pre deti

Zameriavame sa na zdravú výživu

Informácie o jedlách a jedálni

PrEČO navštevovať práve našu školu?

pozrite si približné štatistiky našej školy

27
Rokov existencie
512
Zorganizovaných akcií
30000
Preinvestovaných €ur do obnovy
5500
Spokojných detí

Lorem ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Vytvorte si  web zadarmo